Hoe zetten we data in voor inzicht in gezondheid?
  • Nieuws

Hoe zetten we data in voor inzicht in gezondheid?

Het team data & monitoring van HealthKIC helpt regio's om (beter) gebruik te maken van data voor inzicht in gezondheid. Dat gebeurt door aandacht te besteden aan oplossingen en ondersteuning die zowel direct als op de lange termijn van waarde zijn voor de regio. Wat zijn de laatste ontwikkelingen uit de regio’s en op landelijk niveau? En waar staan we nu?

Voor Vallei Vitaal & Gezond zijn verschillende analyses opgeleverd van beschikbare data over de onderwerpen ‘medisch & sociaal domein’ en ‘mentale gezondheid’. Deze analyses helpen de regio om inzicht te krijgen in de aandachtspunten door bijvoorbeeld data op gemeente- en wijkniveau te koppelen en te analyseren.

Ontwikkelingen in de Achterhoek

In de regio Achterhoek is de afgelopen periode aandacht geweest voor het lange(re)termijnperspectief van het gebruik van data voor gezondheid. Om data te kunnen analyseren, moet de regio de beschikking hebben over een data-infrastructuur die het mogelijk maakt om data te verzamelen, koppelen en analyseren. Maar welke mogelijkheden zijn hiervoor geschikt en welke keuze moet een regio hierin maken? De werkgroep GERDA (Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek) heeft de afgelopen twee maanden hieraan gewerkt op basis van vier werkpakketten: infrastructuur, gebruikers, governance en use cases. Het resultaat is een whitepaper met een vergelijking van de verschillende technische mogelijkheden.

Data op landelijk niveau

Ook op landelijk niveau wordt gewerkt aan een betere voorziening voor het gebruik van data voor gezondheid. Zo heeft Population Health Data NL (opgericht door HealthKIC en Aletta Jacobs School of Public Health) recent voor het Ministerie van VWS een dashboard opgeleverd voor de relatie tussen Diabetes type 2 en sociaal economische status. Daarnaast is in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de (data)bouwstenen voor regiobeelden. De resultaten zullen binnenkort via de websites van Population Health Data NL en het Ministerie van VWS gepubliceerd worden.